ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA W PRZYRZĄDACH PRZEMYSŁOWYCH


Łączność bezprzewodowa w przyrządzie CP-801
Proponujemy bezprzewodową łączność między przyrządami przemysłowymi serii 801/804 a elektrodami zabudowanymi w głowicach.
Takie rozwiązanie w znaczący sposób skraca czas i ułatwia montaż systemu pomiarowego. Wyeliminowane zostaje uciążliwe prowadzenie kabli związane często z pracami ziemnymi, czy wykuwaniem otworów. Zmniejsza się ryzyko przypadkowego uszkodzenia przewodów.
Transmisja jest prowadzona w oparciu o protokół łączności bezprzewodowej małej mocy typu Mesh.
W zależności od zastosowanej instalacji antenowej i konkretnych warunków praktyczny zasięg pomiędzy dwoma urządzeniami może wynosić kilkaset metrów w terenie, w pomieszczeniach kilkadziesiąt metrów, ale zasięg jest zależny od ilości i rodzaju ścian.
Większy zasięg można osiągnąć za pomocą anten kierunkowych, które "widzą" się nawzajem.
Dobrym sposobem na zwiększenie zasięgu jest wyprowadzenie anteny na zewnątrz budynku, kabel antenowy może mieć nawet kilkanaście metrów długości.
Zwiększenie zasięgu pomiędzy przyrządem i jego elektrodami, w przypadku gdy anteny się nie "widzą", można osiągnąć za pomocą dodatkowo zamawianych urządzeń zwanych routerami. Dodanie jednego czy więcej routerów pomiędzy elektrodą pomiarową a przyrządem umożliwia retransmisję sygnału (wystarczy by kolejne elementy się „widziały”).
Jeżeli każde z urządzeń pracuje na tym samych kanale, sieć sama automatycznie wybiera najkrótsze drogi połączeń.
Wszystkie przyrządy i elektrody posiadają swój własny adres w sieci i dzięki temu wzajemnie się rozpoznają. Parametry sieci umożliwiają równoczesną pracę maksymalnie 128 wielokanałowych przyrządów pracujących w jednym miejscu.
Podstawowy poziom bezpieczeństwa zapewniono szyfrowaniem danych transmisji algorytmem AES.
Należy przy tym pamiętać, że każde urządzanie wymaga lokalnego zasilania.