ELEKTRODY pH


Elektrody pH skonstruowano ponad 100 lat temu. Pierwszą elektrodę opracował polski fizyk Zygmunt Klemensiewicz. Przez wiele lat stosowano zestaw składający się z dwóch osobnych elektrod: pomiarowej i odniesienia (wzorcowej). Obecnie proponowane są elektrody zespolone pH, zwane również elektrodami kombinowanymi. W jednym korpusie umieszczono elektrody odniesienia i pomiarową.
Elektroda pH IJ44A Proponowane elektrody różnią się przeznaczeniem i szczegółami konstrukcyjnymi. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie elektrody do rodzaju badanej cieczy. Zły wybór skutkuje niestabilnością wyniku, skróceniem żywotności a czasem jej nieodwracalnym uszkodzeniem.
Różnice w budowie elektrod są związane z ich przeznaczeniem. Inne są elektrody pH do wody zdejonizowanej, inne elektrody do czystej wody, i jeszcze inne do ścieków, pomiarów półpłynnych mas, produktów spożywczych oraz związków chemicznych.
Elektrody pH proponowane do temperatur powyżej 100 °C mają inny rodzaj szkła, niż elektroda standardowa, która z reguły może pracować do 80 °C . Znacznie różnice występują w budowie łącznika zapewniającego kontakt elektrolitu elektrody odniesienia z cieczą badaną. Najczęściej spotykany jest łącznik ceramiczny, obecnie proponuje się elektrody pH z łącznikiem teflonowym posiadającym wiele zalet.
Elektrody do pomiarów ciągłych w przemyśle cechuje odporność na wyższe ciśnienie i lepsze samooczyszczenie membrany.
Elmetron oferuje szeroką gamę elektrod pH dobieranych odpowiednio do przeznaczenia.

Szczegółowe opisy elektrod dostępne po wybraniu modelu.

- elektrody pH szklane, standardowe, do wód czystych
- elektrody pH szklane, w osłonie plastykowej, do wód czystych
- elektrody pH szklane, do temperatury 120°C
- elektrody pH szklane, uniwersalne, w osłonie plastykowej, do ścieków, szamponów, past, farb, ze specjalną osłoną łącznika uniemożliwiającą jego zatkanie
- elektrody pH szklane, do pomiaru w cieczach z zawartością poniżej 5% wody, do olejów, tłuszczy, z barierą jonową
- elektrody pH szklane, ze szlifem szklanym, do wody destylowanej, szamponów, past, farb, itp
- elektrody pH do powierzchni płaskich
- elektrody pH do badań pół-mikro - pojemność od 0,4ml
- elektrody pH szklane do mięs, zabudowane w nożu.
- elektrody pH szklane, do wód zdejonizowanych, ultraczystych (EPX-4U), kwasów , zasad i ścieków chem. (EPX-4)
- głowice pH do przyrządów serii 105, szklane, w osłonie plastykowej, z elektrodą Ionode, do wód z osadami, ścieków, past
- głowice pH do wód o niewielkim zanieczyszczeniu, do przyrządów serii 105.