ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE


Elektroda ENa-01 Elektrody jonoselektywne są stosowane do pomiarów jonometrycznych z wykorzystaniem jonometrów.
Elektroda jonoselektywna zmienia swój potencjał w zależności od stężenia (aktywności) poszczególnych jonów w roztworze. Zasada pomiaru opiera się na liniowej zależności potencjału elektrody od logarytmu aktywności jonów w roztworze określonych odpowiednim wzorem.
Kilkadziesiąt lat temu pomiary jonometryczne były prowadzone z wykorzystaniem pomiaru w mV i wymagały wykonywania krzywej wzorcowej w celu określenia stężenia oraz matematycznych przeliczeń niezbędnych do otrzymania wyników w określonych jednostkach. Proponowane przez nas jonometry wykonują te wszystkie prace automatycznie. Ze względu na to, ze często wymagany jest również pomiar pH, niezbędny do przygotowania roztworu przed pomiarami jonoselektywnymi, ta funkcja jest również dostępna w naszych przyrządach.
Proponujemy elektrody jonoselektywne zespolone oraz oddzielne elektrody pomiarowe zwane również elektrodami wskaźnikowymi i elektrody odniesienia tworzącymi komplet. Elektrody odniesienia są uniwersalne i mogą być stosowane we współpracy z różnymi elektrodami pomiarowymi. Mają możliwość wymiany elektrolitu odpowiedniego dla wybranej elektrody pomiarowej.
W naszej ofercie można wybrać tyko podstawowe, najczęściej stosowane elektrody jonoselektywne. Pozostałe są proponowane przez specjalistyczne firmy obecne na rynku.

Elektrody sodowe

• półogniwo pomiarowe
• szklany korpus z kulistą membraną
• zakres pomiarowy 1...6 pNa
• 0...80°C, L = 120 mm, Φ = 12 mm
• Wymaga zastosowania elektrody odniesienia RL-100
• elektroda zespolona (ogniwo)
• trzy ceramiczne łączniki elektrolityczne
• wymienny roztwór odniesienia
• zakres pomiarowy 1...6 pNa
• 0...80°C, L = 120 mm, Φ = 12 mm

Elektrody z membranami stałymi

Wszystkie elektrody z membranami stałymi są półogniwami, wymagającymi korzystania z elektrody odniesienia. Zalecana jest elektroda typu RL-100.
Typ elektrody Nazwa elektrody Jon oznaczany Zakres pomiarowy Nachylenie
mV/pX
Zalecany zakres pH Jony zakłócające
ECl-01
chlorkowa Cl- mol/l
5·10-5...1
ppm
1,8...35500
56 ± 3 2...11 S2-, I-, CN-, Br-, NH3