CZUJNIKI TLENOWE


Do pomiaru zawartości tlenu w wodzie i w powietrzu proponujemy galwaniczne czujniki tlenowe COG-1 i COG-2. Pracują przez wiele lat pod warunkiem okresowych, prostych zabiegów konserwacyjnych. Cechuje je dobra dokładność i wyjątkowo konkurencyjna cena. Wewnątrz celi pomiarowej czujnika znajduje się elektrolit (KCl) zamknięty teflonową membraną przepuszczającą gazy. Po zanurzeniu w badanym roztworze rozpuszczony tlen przechodzi przez membranę do elektrolitu i ulega redukcji. Zmiany napięcia ogniwa są proporcjonalne do ilości przenikającego tlenu. Ze zmianą temperatury zmienia się dyfuzja tlenu. Zapewniono automatyczna korektę z wykorzystaniem czujnika temperatury.

Szczegółowe opisy czujników dostępne po wybraniu modelu.

- standardowo z kablem 1 m. (dłuższy na zamówienie).
- z zabudowanym czujnikiem temperatury, kablem długości 5 m. (lub dłuższym na zamówienie) i z obciążnikiem.