CZUJNIKI TEMPERATURY


Do naszych przyrządów dodawane są standardowe czujniki temperatury (CT2B-121) posiadające platynowy, rezystorowy element mierzący (Pt-1000B). Tego typu czujniki cechuje dobra dokładność w porównaniu z czujnikami opartymi na innych rozwiązaniach. Nieco dłuższy okres stabilizacji jest kompensowany dobrą dokładnością. W przypadku większych wymagań dokładności pomiaru temperatury oferujemy czujniki z rezystorami o mniejszym dopuszczalnym błędzie ( Pt-1000A lub Pt-1000S).Przyrządy serii: Typ czujnika Rezystor Dokładność czujnika
w zakresie 0÷100 °C
411, 401, 502, 505, 511 CT2B-121 Pt1000B 0,8 °C
411, 401, 502, 505, 511
na zamówienie
CT2A-121 Pt1000A 0,35 °C
461, 601, 705, PT-411 CT2S-121 Pt1000S 0,27 °C
PT-401 - precyzyjny termometr CT1U-143 Pt100 1/10 DIN 0,08 °C


Szczegółowy opis czujników
CT2B-121, CT2A-121, CT2S-121
Dopuszczalne błędy czujników
Czujniki z rezystorem Pt1000B w temperaturze 0 °C ±0,3 °C
W innych temperaturach błąd wzrasta zgodnie z wzorem ±(0,3 °C + 0,005t)
gdzie t - temperatura mierzonego roztworu.
W temperaturze 100 °C dopuszczalny błąd wyniesie więc odpowiednio 0,8 °C.

Z rezystorem Pt1000A w temp. 0 °C ± 0,15 °C.
W innych temperaturach błąd wzrasta zgodnie z wzorem ±(0,15°C +0,002t)
gdzie t - temperatura mierzonego roztworu.
W temperaturze 100 °C dopuszczalny błąd wyniesie więc odpowiednio 0,35 °C.

Z rezystorem Pt1000S w zakresie 0 ÷ 100 °C stały, dopuszczalny błąd = 0,27 °C.
Poza tym zakresem dopuszczalny błąd jest określany zgodnie z wzorem dla czujnika Pt-1000B.
W praktyce poza zakresem 0 ÷ 100 °C czujnik selekcjonowany ma większą dokładność niż to wynika z wzoru.

Czujnik Pt100 1/10 DIN ma dokładność 0,03 °C w 0 °C i 0,08 °C w 100 °C.
Wzory dotyczą zarówno temperatur dodatnich i ujemnych w całym zakresie pomiarowym czujników.
Przyjęcie maksymalnego błędu czujnika do dokonywania poprawek pomiaru temperatury może dać większy błąd niż w rzeczywistości, gdyż błędy poszczególnych rezystorów nie są jednakowe.

Spotykamy czujniki o błędach mniejszych niż w danych technicznych np. Pt1000B z błędem w zakresie 0 ÷ 100 °C ±0,1 °C.
Jeżeli zachodzi konieczność precyzyjnego określenia błędu czujnika jedynym rozwiązaniem jest zlecenie jego sprawdzenia w laboratorium wykonującym takie pomiary.