CZUJNIKI KONDUKTOMETRYCZNE


Czujniki konduktometryczne są stosowane do pomiaru przewodności z wykorzystaniem konduktometrów. Czasem można spotkać określenie elektroda konduktometryczna, ale nie jest to prawidłowa nazwa, gdyż elektrody są częścią czujnika i znajdują się wewnątrz celi pomiarowej.
Można spotkać czujniki z elektrodami platynowymi, platynowymi pokrytymi czernią platynową oraz metalowymi (najczęściej stalowymi).
Do naszych konduktometrów proponujemy uniwersalny czujnik konduktometryczny (ECF-1) o szerokim zakresie pomiarowym wystarczającym praktycznie do określenia przewodności prawie wszystkich cieczy.
Najdokładniejsze pomiary wody ultraczystej o przewodności od 0 do 10 µS/cm można uzyskać wykonując pomiar w wypływie z destylarki lub zamkniętego obiegu wykorzystując czujnik umieszczony w naczyńku przepływowym, gdyż to eliminuje wpływ gazów z atmosfery zmieniających wynik. Najdokładniejsze są czujniki platynowe niepokryte czernią. Stała K takich czujników wynosi ok. 0,1 cm-1.
Do cieczy o przewodności powyżej 400 mS/cm proponujemy czujnik o stałej K = 10 cm-1.

Szczegółowe opisy czujników dostępne po wybraniu modelu.

- czujniki konduktometryczne z metalowymi elektrodami,
K=0,45 cm-1, zakres: 0 µS/cm do 400 mS/cm
- czujnik konduktometryczny z obudową szklaną,
K=0,1 cm-1, zakres: 0 do 500 µS/cm
- czujnik konduktometryczny z obudową z tworzywa sztucznego,
K=10 cm-1, zakres: 10 mS/cm do 2000 mS/cm