WIELOFUNKCYJNY REGULATOR PRZEMYSŁOWY
CX-804


Wielofunkcyjny regulator przemysłowy CX-804 należy do nowej generacji urządzeń oferujących wyjątkowo szeroki zakres możliwości. Zapewnia jednoczesny pomiar ciągły w 1 do 4 punktów pomiarowych. Wyniki wszystkich pomiarów są wyświetlane na ekranie graficznym. Jest urządzeniem stacjonarnymi umieszczonym w szczelnej obudowie odpornej na wilgoć (IP-65).
W zależności od potrzeb przyrząd może być odpowiednio zaprogramowany na pomiar wybranych funkcji pomiarowych. Może mierzyć pH, redox, przewodność, tlen rozpuszczony w wodzie, wilgotność względną powietrza oraz temperaturę. Można wybrać maksymalnie 4 funkcje pomiarowe i po zastosowaniu odpowiednich elektrod i czujników przeprowadzać jednoczesny pomiar.
Przyrząd można także wykorzystać do pomiaru tej samej funkcji w czterech punktach.
Cechuje go prosta intuicyjna obsługa, menu w języku polskim.

CX-804 współpracuje z kilkoma rodzajami głowic zanurzeniowych lub przepływowych. Dobór odpowiedniej głowicy oraz czujników i elektrod zależy od warunków pracy oraz parametrów mierzonej cieczy i wymaga indywidualnych ustaleń.

Zapewniono wysoką dokładność i stabilność pomiaru. Nowoczesne elementy elektroniczne uniezależniły całkowicie pamięć przyrządu od zasilania.
Przyrząd posiada duży wyświetlacz graficzny, na którym jednocześnie są wyświetlane wartości mierzone. Podawana jest także informacja o stanie przekaźników.
W głowicach zanurzeniowych sygnał z elektrod lub czujników jest wzmacniany w przedwzmacniaczu umieszczonym wewnątrz. W przypadku zastosowania głowicy przepływowej, obok głowicy.
Po przetworzeniu sygnału następuje przeliczenie na jednostki mierzonej funkcji i wyświetlenie wyniku na wyświetlaczu. Jednocześnie sygnał pomiarowy jest porównywany z ustawionym progiem alarmu (dolnym lub górnym) i w przypadku przekroczenia go przełączany jest przekaźnik w odpowiednim kanale.

Przyrząd umożliwia wprowadzenie wartości progowych mierzonej funkcji oddzielnie dla każdego kanału i przesłanie informacji o pomiarze we wszystkich kanałach do komputera.
Każdy kanał jest wyposażony w wyjście pętli prądowej 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA. Pętle są odizolowane od przyrządu.
Wyjście izolowane cyfrowe: RS-485 (MODBUS ASCII i RTU).
Regulator posiada po dwa przekaźniki sterujące zaworami w każdym kanale. W odróżnieniu od przyrządów serii 801 CX-804 nie posiada sterowania PID.
Zapewniono możliwość kalibracji bez potrzeby odłączania wyjść.
Regulator jest zasilany zmiennym napięciem 230 V, które jest galwanicznie oddzielone od zacisków wejściowych. Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 – 24V DC.

Przyrząd posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem oraz sygnalizację niskiego poziomu napięcia zasilania.
Zapewniono możliwość podłączenia zdalnego panelu (klawiatura z wyświetlaczem), sterującego przyrządem z odległości do 1 km.
Istnieje możliwość radiowego przesyłu danych z elektrod do przyrządu.
Zbiorcza, optyczna sygnalizacja poprawności pracy.
Gwarancja 24 miesiące, szybkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Produkt polski.Dane techniczne:
pH
Wartość mierzona pH, temperatura
Zakres pH 0 ÷ 14 pH
Rozdzielczość 0,01 pH
Dokładność * 0,02 pH ± 1 cyfra
Impedancja wejściowa: >1012Ω
Zakres pomiaru temperatury **: -50 ÷ 200 °C
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: -5 ÷ 130 °C
Kalibracja elektrody: 1, 2 lub 3 punktowa,
wprowadzane wartości

Potencjał redox
Wartość mierzona mV, temperatura
Zakres mV -2000 ÷ 2000 mV
Rozdzielczość 1 mV
Dokładność * ± 1 mV ±1 cyfra
Impedancja wejściowa: >1012Ω
Zakres pomiaru temperatury **: -50 ÷ 200 °C

Przewodność
Wartość mierzona przewodność właściwa, temperatura
Zakres wersja do wody czystej 0 ÷ 9999 μS/cm
wersja do wody zanieczyszczonej 0 ÷ 999,9 mS/cm
Rozdzielczość w zależności od zakresu 0,1 μS/cm do 0,1 mS/cm
Dokładność * 0,5% ± 1 cyfra
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: -5 ÷ 70 °C
Zakres pomiaru temperatury **: -50 ÷ 200 °C
Zakres stałej K: 0,005 ÷ 20,000 cm -1
Zakres współczynnika α: 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Kalibracja czujnika: 1 punktowa przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym

Tlen rozpuszczony w wodzie
Wartość mierzona O 2, temperatura
Zakres stężenie tlenu % 0 ÷ 600 %
Zakres stężenie tlenu mg/l 0 ÷ 60 mg/l
Rozdzielczość 0,1 % lub 0,01 mg/l
Dokładność *** ±0,2 %, ± 0,02 ±1 cyfra
Zakres pomiaru temperatury **: -50 ÷ 200 °C*
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: 0 ÷ 40 °C
(dla pomiaru w mg/l)
Kalibracja czujnika: 1 lub 2 punktowa

Wilgotność względna powietrza
Wartość mierzona wilgotność, temperatura
Zakres wilgotności % 0 ÷ 100 %
Zakres pomiaru temperatury -40 ÷ 70 °C
Zakres kompensacji temperatury -20 ÷ 70 °C
Rozdzielczość 0,1 %
Dokładność z czujnikiem ±2 % RH w zakresie 10 ÷ 90 RH, pozostałe ±4 %, temperatura ±1 °C

Temperatura - jako osobny parametr
Wartość mierzona temperatura
Zakres -70 ÷ 300 °C
Rozdzielczość 0,1 °C
Dokładność **** ± 0,2 °C

Pozostałe
Dokładność pomiaru temperatury*: ±0.2 °C
Parametry przekaźników: 2A/250VAC/30VDC, bez sterowania PID
Wejście pomiarowe: izolowane
Wyjście na rejestrator : izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście RS485: izolowane
Maksymalna długość połączenia RS485: 1000 m
Maksymalna długość kabla do przedwzmacniacza: 200 m
Maksymalna odległość elektrody od przedwzm.: 10 m
Zasilanie: 240 V 50Hz, na zamów. 170VAC÷250VAC, 24VDC/24 VAC
Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne: poziom N
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 215 x 215 x 95 mm
Masa regulatora / przedwzmacniacza 1350 g / 120g
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 ÷ 40 °C
Dopuszczalne wilgotność względna / ciśnienie atm: maks. 80% / 80 do110 kPa
Dopuszczalny stopień agresywności atmosfery: N/2/AG-U/C
* Dokładność samego przyrządu
** Zakres pomiaru temperatury jest ograniczony do zakresu temperatury pracy głowicy, elektrody lub czujnika.
*** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%.
Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
**** W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.