WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-705


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


Wielofunkcyjny przyrząd CX-705 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych.
Służy do pomiarów:

Cechy charakterystyczne:W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru przewodności


W funkcji pomiaru jonów


W funkcji pomiaru stężenia tlenu


W funkcji pomiaru napięcia


W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego


W funkcji pomiaru temperatury


W funkcji miareczkowania


Inne cechy


Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb. Można dobrać elektrodę pH EPS-1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX-4 do związków chemicznych lub EPX-4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu czujniki COG-1 lub COG-2 a do pomiaru przewodności ECF-1.

Zestaw walizkowy CX-705 do pracy w terenie

Przyrząd jest stabilnie przytrzymywany w walizce. Po bokach pozostawiono miejsce dla akcesoriów – elektrod, czujników i zasilacza. W części górnej znajduje się zestaw akumulatorów, które można ładować bez wyjmowania z walizki. Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).Dane techniczne
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,001 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20,00 mS/cm ±0,25 %* /
zasolenie 2 %*
±0,01 mg/l* ±0.1 %* ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 20,000 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 HPa
Zasilanie zasilacz 15V / 1A lub akumulator zewnętrzny (w opcji)
Masa 1410 g
Wymiary (mm) L = 322, W = 232, H = 34 / 30
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.


Pomiary jonometryczne
Funkcje Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
* Dokładność samego przyrządu.