WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-601


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

Cechy charakterystyczne:W funkcji pomiaru pH:


W funkcji pomiaru przewodności:


W funkcji pomiaru jonów:


W funkcji pomiaru napięcia:


W funkcji pomiaru stężenia tlenu:


W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego:


W funkcji pomiaru temperatury:


Inne cechy:


Standardowo do przyrządu jest dołączany czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S, pozostałe akcesoria dobierane według potrzeb. Można dobrać elektrodę pH EPS-1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX-4 do związków chemicznych lub EPX-4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG-1 a do pomiaru przewodności ECF-1.

Korzystna cena w stosunku do rozwiązań technicznych, dokładności i możliwości przyrządu.Dane techniczne
Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,00 ÷ 200,00 °C
-58,00 ÷ 392,00 °F
223,15 ÷ 473,15 K
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm:±0,25%*
±0,01 mg/l* ±0,1%** ±0,1 °C***
±0,18 °F*
±0,1 K*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 20,000 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie zasilacz 15 V / 1 A lub akumulator zewnętrzny
Masa 530 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=56 w najwyższym miejscu
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd zastosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S wynosi ±0,27°C.


Pomiary jonometryczne
Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
* Dokładność samego przyrządu.