WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. Posiada zabudowana drukarkę termiczna (60mm). W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 502. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność. Obecnie proponowany model został całkowicie przebudowany przez co zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

Cechy charakterystyczne:W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru napięcia i potencjału redox


W funkcji pomiaru przewodności


W funkcji pomiaru stężenia tlenu


Inne cechy


Model CX-502 posiada nieco mniejszy wyświetlacz w porównaniu z CX-505. Dobór akcesoriów indywidualny. Standardowo dodawany czujnik temperatury CT2B-121. Można dobrać elektrodę pH EPS-1 do czystych wód, IJ44A do ścieków, EPX-4 do związków chemicznych lub EPX-4U do wody redestylowanej. Do pomiaru tlenu COG-1 a do pomiaru przewodności ECF-1.Dane techniczne
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %* /
zasolenie 2 %
±0,01 mg/l* ±0,1 %** ±0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C - -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 - - -
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
Zasilanie zasilacz 6 V / 2 A
Masa 670 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180 H = 20/50
Połączenie z PC USB
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika ze standardowym rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8°C, z Pt-1000A 0,35 °C