WODOSZCZELNY, KIESZONKOWY PRZYRZĄD
WIELOFUNKCYJNY CX-105


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CX-105 jest uniwersalnym, prostym przyrządem do pomiarów w terenie umożliwiającym kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy. Komplet głowic umożliwia pomiary: pH, mV, redox, przewodności, zasolenia w g/l w przeliczeniu na NaCl, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l lub %, wilgotności z odczytem punktu rosy, temperatury powierzchni oraz temperatury cieczy lub powietrza. Użytkownik może wybrać potrzebne głowice. Zapewniono dobrą dokładność przyrządu przy zminimalizowanych wymiarach.

Przyrząd może współpracować z następującymi głowicami:


GP-105 - do pomiaru pH i temperatury w czystych cieczach.
GPX-105s - do pomiaru pH i temperatury w ściekach, półpłynnych masach itp.
GR-105 k - do pomiarów potencjału redox z elektrodą na kablu oraz temperatury.
GC-105 - do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury.
GO-105 - do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem bez kabla.
GO-105 k - do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem na kablu.
GT-105 - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem bez kabla.
GT-105k - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem na kablu.
GH-105 - do pomiaru wilgotności względnej z czujnikiem bez kabla.
GH-105k - do pomiaru wilgotności względne z czujnikiem na kablu.
GH-105p - do pomiaru wilgotności względnej ze złączem dla dotykowego czujnika pomiaru temperatury powierzchni. Po porównaniu z temperaturą punktu rosy można stwierdzić, czy w określonych warunkach atmosferycznych malowanie powierzchni jest celowe.

Pomiar pH


Pomiar mV, redox


Pomiar przewodności i zasolenia


Pomiar tlenu


Pomiar temperatury


Inne


Głowica GPX-105s posiada trwałą elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach z osadami, ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Prawidłowa obsługa zapewnia wieloletnią pracę. W zależności od potrzeb dobierana jest odpowiednia tulejka nakładana na koniec elektrody.Dane techniczne
-
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Tlen w wodzie Wilgotność Temperatura
Zakres 0,00 ÷14,00 pH ±1200 mV 0 ÷ 100,0 mS/cm /
0 ÷ 60 g/l NaCl
0 ÷199%
0 ÷19,99 mg/l
0 ÷100 RH -70,0 ÷ 400 °C****
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,02 pH* ±1 mV* do 10 mS/cm: ±1%*
do 50 mS/cm: ±2%*
>50 mS/cm: ±5%* /
zasolenie
do 5 g/l ±1,5 %
do 25 g/l ±2,5 %
powyżej ±5%
±0,2%**
0,02 mg/l**
10 ÷ 90 % RH ±3 %
poza zakr.±4% RH
± 1 °C***
w 25 °C ±0,4 °C
Zakres temp. -5 ÷ 60 °C - 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 40 °C -40 ÷ 70 °C -
Kompensacja temp. -5 ÷ 60 °C - 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 40 °C
(dla mg/l)
- -
Zakres temp. punktu rosy - - - - -199,9 ÷ 70 °C -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 2 %/°C stały - - -
Zasilanie 3x bateria LR44
Masa ok. 70 g zależnie od rodzaju głowicy
Wymiary(mm) L = 160, φ = 26, z głowicą GP-105s: L = 235 mm φ = 26
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność samego przyrządu, z głowicą tlenu GO-105 w temperaturze kalibracji: ±2%, przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ±4%, przy różnicy ±10 °C dokładność ±6%.
*** Dokładność w zakresie 0 ÷ 100 °C z głowicą GT-105 ze standardowym czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000B, z rezystorem Pt-1000S ±0,27 °C.
**** Maksymalny zakres dla głowicy z czujnikiem temperatury na kablu. Dla czujnika dł. 12 cm bez kabla -70 ÷ 200 °C.