PRZEMYSŁOWY REGULATOR REDOX CR-801


Przemysłowy regulator CR-801 jest stosowany do pomiaru ciągłego w mV oraz temperatury. Z elektrodą redox umożliwia pomiar potencjału redox w wodach czystych, ściekach i związkach chemicznych.
Należy do nowej generacji urządzeń oferujących wyjątkowo szeroki zakres możliwości.
Jest urządzeniem stacjonarnym umieszczonym w szczelnej obudowie odpornej na wilgoć (IP-65).
Zapewniono wysoką dokładność i stabilność pomiaru.
Przyrząd posiada duży podświetlany wyświetlacz graficzny, na którym jednocześnie wyświetlana jest wartość potencjału redox w mV, temperatury i stanu przekaźników.
Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych informacji. Oprócz podstawowych danych – wartości potencjału redox i temperatury można wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji: o stanie przekaźników lub o dacie ostatnio przeprowadzonej kalibracji.
Nowoczesne elementy elektroniczne uniezależniły całkowicie pamięć przyrządu od zasilania.

Przyrząd cechuje prosta intuicyjna obsługa.
Istnieje zbiorcza optyczna sygnalizacja poprawności pracy i stanu procesu regulacji.
Regulator jest zasilany zmiennym napięciem 230 V, które jest galwanicznie oddzielone od zacisków wejściowych. Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 – 24 V DC. Przyrząd sygnalizuje niski poziom napięcia zasilania.
Wyjścia:
przekaźnikowe (alarm lub regulacja PID);
izolowane cyfrowe: RS-485, MODBUS (ASCII i RTU);
izolowane wyjścia prądowe 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA.
W przypadku wykorzystywania przekaźników i przekroczenia wprowadzanych wartości progowych przełączany jest odpowiedni przekaźnik (dla alarmu progowego) względnie zmieniany jest współczynnik wypełnienia lub częstotliwość (dla regulatora PID).
Przyrząd posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
Zapewniono możliwość podłączenia zdalnego panelu (klawiatura z wyświetlaczem), sterującego przyrządem (odległość do 1 km).
Istnieje możliwość radiowego przesyłu danych.
Gwarancja 24 miesiące.
Szybkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Produkt polski.

CR-801 współpracuje z głowicami służącymi do zamocowania elektrody redox. Do pomiarów w zbiornikach stosowana jest głowica zanurzeniowa GXZ-1t. Długość głowicy do ustalenia (0,5 ÷ 4 m), średnica 50 mm. Głowica posiada pałąk służący do zawieszania na wysięgniku. Sygnał jest wzmacniany w przedwzmacniaczu umieszczanym w głowicy. Elektroda redox jest wkręcana do głowicy.
Pomiar w rurociągu jest przeprowadzany z wykorzystaniem głowicy przepływowej GXP-1t. W przypadku wyższego ciśnienia proponowana jest głowica GXP-01 zabudowana bocznikowo ze swobodnym wypływem niewielkiej ilości cieczy. Opisy głowic na osobnych kartach. Przedwzmacniacze są umieszczane obok głowic.
Do rurociągu stalowego oferujemy oprzyrządowanie elektrody pH montowane do króćca na rurociągu.
Możliwość radiowego przesyłu danych z głowicy pomiarowej do przyrządu.Dane techniczne
Wartość mierzona mV (redox), temperatura
Zakres mV ±2000 mV
Rozdzielczość 1 mV
Dokładność ±1 mV ± 1 cyfra*
Impedancja wejściowa: >1012Ω
Zakres pomiaru temperatury: -50 ÷ 200 °C**
Dokładność pomiaru temperatury: ±0.2 °C ± 1 cyfra*
Parametry przekaźników: 2A/250VAC/30VDC, sterowanie PID
Wejście pomiarowe: izolowane
Wyjście na rejestrator mV: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście na rejestrator temperatury: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście RS485: izolowane
Maksymalna długość połączenia RS485: 1000 m
Maksymalna długość kabla do przedwzmacniacza: 200 m
Maksymalna odległość elektrody od przedwzm: 10 m
Zasilanie: 240 V 50Hz, na zamów.170VAC÷250VAC, 24VDC/24 VAC
Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne: poziom N
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 215 x 215 x 95 mm
Masa regulatora / przedwzmacniacza 1350 g / 150g
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -25 ÷ 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna / ciśnienie atm: maks. 80% / 80 ÷ 110 hPa
Dopuszczalny stopień agresywności atmosfery: N/2/AG-U/C
* Dokładność przyrządu.
** Zakres pomiaru temperatury jest ograniczony do zakresu temperatury pracy elektrody pH.