pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-661


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CPC-661 należy do nowej generacji laboratoryjnych przyrządów pomiarowych. Wyróżnia go 5 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.

Cechy charakterystyczne:Funkcja pomiaru pH i mVFunkcja pomiaru przewodności


 • Szeroki zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
 • 6 podzakresów pomiarowych przełączanych automatycznie.
 • Pierwszy podzakres 0 do 20 µS/cm umożliwia pomiary wody destylowanej z rozdzielczością do trzeciego miejsca za przecinkiem.
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Dwie wartości temperatury odniesienia 20ºC i 25ºC .
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w 1 do 3 roztworów wzorcowych.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00%/ºC) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność.
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.
 • Inne cechy


  Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S i przewodności - ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
  Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.  Dane techniczne - funkcja pH
  Funkcja pH Redox / mV Temperatura
  Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 2000 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
  Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV / 1mV 0,1 °C
  Dokładność (± 1 cyfra) ±0,005 pH* ±0,2 mV* ±0,1 °C**
  Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C - -
  Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω -
  * Dokładność samego przyrządu.
  ** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.

  Dane techniczne - funkcja pomiaru przewodności
  Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystywność Temperatura
  Zakres 0 ÷ 2000 mS/cm
  6 podzakresów - autorange
  NaCl 0 ÷ 296 g/l
  KCl 0 ÷ 239 g/l
  0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 200,0 °C
  Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,20 %*,
  od 20,00 mS/cm: ±0,35 %*
  ±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
  Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
  Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C -
  Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm -1 - - -
  * Dokładność samego przyrządu.
  ** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.

  Inne dane
  Zasilanie zasilacz 5 V / 1000 mA
  Wymiary (mm) 175 x 140 x 52 mm
  Masa 420 g