LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR /
SOLOMIERZ CPC-511


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


Prosty przyrząd umożliwiający pomiar pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie i temperaturę.

Cechy charakterystyczne:W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru przewodności


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności - ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność.
Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa, systematyczna obsługa.Dane techniczne
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -2,00 ÷ 16,00 pH ±1999 mV 0 ÷ 1000 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296,9 g/l NaCl
-50,0 ÷ 199,9°C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,01 pH* ±1 mV* ±0,25%* /
zasolenie 2 %*
±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5,0 ÷ 110,0 °C - -5,0 ÷ 70,0 °C -
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω - -
Współczynnik α - - stały 2%/°C -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 -
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 520 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 20/50
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika standardowego z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.