PRZEMYSŁOWY REGULATOR pH CP-801


Przemysłowy regulator pH CP-801 jest stosowany do ciągłego pomiaru pH w wodach ultraczystych, czystych i ściekach. Należy do nowej generacji urządzeń oferujących wyjątkowo szeroki zakres możliwości.
Ma zastosowanie w elektrociepłowniach i elektrowniach, stacjach uzdatniania wody zakładach przemysłowych oraz oczyszczalniach ścieków. Posiada obudowę odporną na wilgoć (IP-65).

Zapewniono wysoką dokładność i stabilność pomiaru. Przyrząd posiada duży podświetlany wyświetlacz graficzny, na którym jednocześnie wyświetlana jest wartość pH, temperatury i stan wszystkich przekaźników. Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych informacji. Oprócz podstawowych danych – wartości pH i temperatury można wybrać 2 rodzaje wyświetlanych dodatkowych parametrów: informację o stanie przekaźników lub informację o dacie ostatnio przeprowadzonej kalibracji.
Nowoczesne elementy elektroniczne uniezależniły całkowicie pamięć przyrządu od zasilania. Przyrząd cechuje prosta intuicyjna obsługa.
Istnieje zbiorcza optyczna sygnalizacja poprawności pracy i stanu procesu regulacji.
Regulator CP-801 posiada układ automatycznej kompensacji temperatury, współpracujący z czujnikiem temperatury Pt-1000.
Umożliwiono 1, 2 lub 3 punktową kalibrację elektrody pH z automatycznym wykryciem wartości buforu (4,00, 7.00, 9.00).
Zapewniono możliwość kalibracji bez potrzeby odłączania wyjść.
Regulator jest zasilany zmiennym napięciem 230V, które jest galwanicznie oddzielone od zacisków wejściowych. Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 – 24V DC.
Przyrząd sygnalizuje niski poziom napięcia zasilania.
Wyjścia:
przekaźnikowe (alarm lub regulacja PID),
izolowane cyfrowe: RS485, MODBUS (ASCII i RTU);
izolowane wyjścia prądowe 0 ÷ 20 lub 4 ÷20 mA.
W przypadku wykorzystywania przekaźników i przekroczenia wprowadzanych wartości progowych przełączany jest odpowiedni przekaźnik (dla alarmu progowego) względnie zmieniany jest współczynnik wypełnienia lub częstotliwość (dla regulatora PID).

Przyrząd posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
Zapewniono możliwość podłączenia zdalnego panelu (klawiatura z wyświetlaczem), sterującego przyrządem (odległość do 1 km).
Istnieje możliwość radiowego przesyłu danych.
Gwarancja 24 miesiące,
Szybkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Produkt polski.

Elektroda pH współpracująca z przyrządem jest umieszczana w głowicy. W przypadku pomiarów pH w zbiornikach stosowana są głowice zanurzeniowe GPZ-1 z elektrodą EPX-1t do ścieków lub GXZ-1t z elektrodą pH dobraną odpowiednio do rodzaju cieczy. Sygnał jest wzmacniany przez przedwzmacniacz umieszczany w głowicy.
Pomiar pH w rurociągu jest przeprowadzany z wykorzystaniem głowicy przepływowej GPP-1t z elektrodą EPX-1t lub GXP-1t z elektrodą dobraną do warunków. W przypadku rurociągu stalowego oferujemy oprzyrządowanie elektrody pH montowane do króćca na rurociągu.
Przy ciśnieniu większym niż 6 bar proponowana jest głowica GXP-01 zabudowana bocznikowo, ze swobodnym wypływem niewielkiej ilości cieczy. Opisy głowic na osobnych kartach.
W przypadku stosowania głowic przepływowych przedwzmacniacz jest mocowany obok głowicy.
Możliwość radiowego przesyłu danych z głowicy pomiarowej do przyrządu.Dane techniczne
Wartość mierzona pH, temperatura
Zakres pH 0 ÷ 14 pH
Rozdzielczość 0,01 pH ± 1 cyfra
Dokładność ±0,02 pH ± 1 cyfra*
Impedancja wejściowa: >1012Ω
Zakres pomiaru temperatury: -50 ÷ 200 °C**
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: -5 ÷ 130 °C
Dokładność pomiaru temperatury: ±0.2 °C*
Kalibracja: 1, 2 lub 3 punktowa
Parametry przekaźników: 2A/250VAC/30VDC, sterowanie PID
Wejście pomiarowe: izolowane
Wyjście na rejestrator pH: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście na rejestrator temperatury: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście RS485: izolowane
Maksymalna długość połączenia RS485: 1000 m
Maksymalna długość kabla do przedwzmacniacza: 200 m
Maksymalna odległość elektrody od przedwzm.: 10 m
Zasilanie: 240 V 50Hz, na zamów. 170VAC÷250VAC, 24VDC/24 VAC
Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne: poziom N
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 215 x 215 x 95 mm
Masa regulatora / przedwzmacniacza 1350 g / 120 g
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 ÷ 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna / ciśnienie atm: maks. 80% / 80 do110 kPa
Dopuszczalny stopień agresywności atmosfery: N/2/AG-U/C
* Dokładność przyrządu.
** Zakres pomiaru temperatury jest ograniczony do zakresu temperatury pracy elektrody pH.