PRZEMYSŁOWY REGULATOR TLENU CO-801


Przemysłowy regulator stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie typu CO-801 należy do nowej generacji urządzeń oferujących wyjątkowo szeroki zakres możliwości. Może być stosowany do ciągłego pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w stawach, oczyszczalniach ścieków lub zakładach przemysłowych. Zależnie od potrzeb można wybrać model z pomiarem tlenu rozpuszczonego w wodzie w % w zakresie 0 ÷ 600 % lub z pomiarem tlenu w mg/l w zakresie 0 ÷ 60 mg/l.
CO-801 jest urządzeniem stacjonarnym umieszczonym w szczelnej obudowie odpornej na wilgoć (IP-65).
Zapewniono wysoką dokładność i stabilność pomiaru. Przyrząd posiada duży podświetlany wyświetlacz graficzny, na którym jednocześnie wyświetlana jest wartość stężenia tlenu, temperatury i stan wszystkich przekaźników.
Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych informacji. Oprócz podstawowych danych – wartości tlenu i temperatury można wybrać 2 rodzaje wyświetlanych informacji o stanie przekaźników lub o dacie ostatnio przeprowadzonej kalibracji.
Przyrząd jest przystosowany do współpracy z galwanicznym czujnikiem tlenowym. Sygnał jest wzmacniany i kompensowany temperaturowo w przedwzmacniaczu. Po przetworzeniu sygnału następuje przeliczenie na jednostkę stężenia tlenu i wyświetlenie wyniku na wyświetlaczu.
Umożliwiono kalibrację czujnika tlenowego w 0 % i 100 % stężenia tlenu, z automatycznym wykrywaniem wartości punktu kalibracji. Zapewniono możliwość kalibracji czujnika tlenowego bez potrzeby odłączania wyjść.
CO-801 posiada układ automatycznej kompensacji temperatury współpracujący z czujnikiem Pt-1000.
Regulator jest zasilany zmiennym napięciem 230 V, które jest galwanicznie oddzielone od zacisków wejściowych. Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 – 24 V DC.
Przyrząd sygnalizuje niski poziom napięcia zasilania.

Wyjścia:
przekaźnikowe (alarm lub regulacja PID),
izolowane cyfrowe: RS485, MODBUS (ASCII i RTU);
izolowane wyjścia prądowe 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA.
CO-801 posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
Zapewniono możliwość podłączenia zdalnego panelu (klawiatura z wyświetlaczem), sterującego przyrządem (odległość do 1 km).
Gwarancja 24 miesiące.
Szybkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Produkt polski.

Podczas pomiarów w zbiorniku przyrząd może współpracować z czujnikiem tlenowym COG-2 zawieszonym na wysięgniku lub z wykorzystaniem głowicy zanurzeniowej GXZ-1t. Długość głowicy do ustalenia ( 0,5 ÷ 4 m), średnica 50 mm. Głowica posiada pałąk służący do zawieszania na wysięgniku. Do pomiaru w rurociągu stosowana jest głowica przepływowa GXP-1t lub w przypadku rurociągu stalowego oferujemy oprzyrządowanie czujnika montowane do króćca na rurociągu. W przypadku wysokiego ciśnienia w obiegu zamkniętym proponujemy głowicę przepływową GXP-01 montowaną bocznikowo, ze swobodnym wypływem badanej cieczy poza obieg (ok. 3 l/h). Między przyrządem a głowicami montowany jest przedwzmacniacz.
Możliwość radiowego przesyłu danych z głowicy pomiarowej do przyrządu.Dane techniczne
Wartość mierzona tlen w wodzie w % lub mg/l, temperatura °C
Zakres pomiaru tlenu 0 ÷ 600 % lub 0 ÷ 60 mg/l
Rozdzielczość 0,1 % lub 0,01 mg/l
Dokładność ±0,2 % lub ±0,02 mg/l ±1 cyfra*
Zakres pomiaru temperatury: -50 ÷ 200 °C **
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: 0 ÷ 40°C
(dla pomiaru w mg/l)
Dokładność pomiaru temperatury: ±0,2 °C***
Kalibracja: 1 lub 2 punktowa
Parametry przekaźników: 2A/250VAC/30VDC, sterowanie PID
Wejście pomiarowe: izolowane
Wyjście na rejestrator tlenu: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście na rejestrator temperatury: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście RS485: izolowane
Maksymalna długość połączenia RS485: 1000 m
Maksymalna długość kabla do przedwzmacniacza: 200 m
Maksymalna odległość elektrody od przedwzm.: 10 m
Zasilanie: 240 V / 50Hz, na zamów. 170VAC÷250VAC, 24VDC/24 VAC
Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne: poziom N
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 215 x 215 x 95 mm
Masa regulatora / przedwzmacniacza 1350 g / 150 g
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -25 ÷ 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna / ciśnienie atm: maks. 80% / 80 do 110 kPa
Dopuszczalny stopień agresywności atmosfery: N/2/AG-U/C
* Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C ±5%.
** Zakres pomiaru temperatury jest ograniczony do zakresu temperatury pracy czujnika tlenowego.
*** Dokładność przyrządu, z czujnikiem zabudowanym do czujnika tlenowego w zakresie do 40°C ±0,6°C .