LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-502
pH / TLENOMIERZ CPO-502
KONDUKTOMETR / TLENOMIERZ CCO-502


Najważniejsze cechy


Szczegółowy opis


Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
W przyrządach zabudowano drukarkę termiczną ( 60 mm).
Model CCO-502 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
Model CPO-502 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.

Cechy charakterystyczne


Funkcja pomiaru tlenu


Funkcja pomiaru przewodności w CCO-502


Funkcja pomiaru pH w CPO-502


Funkcja pomiaru mV, redox w CPO-502


Inne cechy


W porównaniu z przyrządami serii 505 seria 502 ma mniejszy wyświetlacz.
W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, elektrody pH, czujniki konduktancji i rodzaj czujnika tlenowego (COG-1 lub COG-2) dobierane w zależności od rodzaju pomiaru i wymagań użytkownika.Dane techniczne
Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura pH
(CPO-502)
mV / redox
(CPO-502)
Przewodność,/ zasolenie
(CCO-502)
Zakres 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C*** ±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*
Kompens.temp. - 0 ÷ 40 °C - -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C
Impedancja wejść. - - - >1012Ω >1012Ω -
Współczynnik α - - - - - 0.00 ÷ 10,00 %/°C
Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
Zasilanie zasilacz 6 V / 2 A
Masa 660 g (CPO-502)
Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50
Połączenie z PC USB
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C.