REGULATOR TLENU ZAWARTEGO W WODZIE LUB W POWIETRZU CO-421


CO-421 jest prostym przyrządem stacjonarnym, wykorzystywanym do pomiarów ciągłych tlenu zawartego w wodzie, ściekach lub powietrzu oraz temperatury. Pomiar może być przeprowadzany w mg/l lub %, a w powietrzu w %, w zależności od zamówionej wersji.

Trzy warianty przyrządu:


1. Z dwoma przekaźnikami, wykorzystywanymi do sterowania zaworami lub sygnalizacją.
2. Z pętlą prądową 0 ÷ 20 mA.
3. Z wyjściem na komputer RS-232 z dołączonym programem do zbierania danych. Opcjonalnie można zakupić konwerter RS-232 – USB do połączenia z komputerem przez wejście USB.

Cechy charakterystyczneW zamówieniu należy określić rodzaj pomiaru – w wodzie lub powietrzu a także czy wynik ma być wyświetlany w % nasycenia tlenem lub w mg/l.
Czujnik COG-2
W zależności od zastosowania proponowany jest galwaniczny czujnik tlenu COG-1 , COG1t z zabudowanym czujnikiem temperatury lub COG-2 - z obciążnikiem. Czujniki są mocowane w głowicach zanurzeniowych lub przepływowych, dobranych w zależności od warunków. COG-2 może być stosowany do pomiarów w wodzie lub ściekach bez głowicy.Dane techniczne
Funkcja Tlen % Tlen % Tlen mg/l Temperatura
Środowisko pomiaru powietrze woda woda woda lub powietrze
Zakres 0 ÷ 100% 0 ÷ 199,9 % 0 ÷ 19,99 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) ±2 %* ±2 %* ±0,2 mg/l* ±1 °C z czujnikiem Pt-1000B
Kompensacja temp. - - 0 ÷ 40°C -
Stałe wartości dla pom. w mg/l ciśnienie atm. 1013 hPa; zasolenie 0%
Wymiary (mm) / Masa L = 149, W = 82, H = 22 / 210g
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Parametry przekaźników 2A/250VAC/30VDC
Klasa izolacji wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne poziom N
* Dokładność przyrządu z czujnikiem tlenu w temperaturze kalibracji.