WODOSZCZELNY TLENOMIERZ CO-411A


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


Cechy charakterystyczneCechy szczególne czujnika
Dane techniczne
Parametry czujnika
Parametr Model LS-25LF
Zakres pomiaru 0 ÷ 30%
Dokładność po kalibracji ± 1% pełnej skali
Warunki pracy Ciśnienie atmosferyczne 811 hPa ÷ 1216 hPa
Temperatura 5 ÷ 40°C
Wilgotność względna 10 ÷ 80% RH
bez kondensacji
Czas odpowiedzi ( 90%) ok. 15 s
Wymiary obudowy zewnętrznej Φ = 35 mm, L = 75 mm
Warunki przechowywania Temperatura -20°C ÷ 60°C
Wilgotność względna 0 ÷ 100% RH
Cisnienie 507 ÷ 1520 hPa

W temperaturze otoczenia do -10°C czujnik nie zamarza, poniżej -20°C ulega uszkodzeniu.
Czujnik może być przymocowany bezpośrednio do obudowy przyrządu lub zawieszony w wybranym przez użytkownika miejscu i połączony z przyrządem kablem o ustalonej długości.

Wpływ gazów na czujnik wg producenta
Rodzaj gazu Stężenie Wpływ na pomiar O2
Dwutlenek węgla 100,00% brak wpływu
Wodór 100 ppm brak wpływu
Siarkowodór 50,3 ppm brak wpływu
Tlenek azotu 467 ppm brak wpływu
Dwutlenek azotu 517 ppm +0,1 O2
Dwutlenek siarki 46,6 ppm brak wpływu
Amoniak 1,00% brak wpływu

Czujnik temperatury: rezystor platynowy Pt-1000B
Dokładność w zakresie: 0 ÷ 40°C: ±0,5° C

Dane techniczne przyrządu
Kalibracja czujnika 1 punktowa na powietrzu
Dokładność przyrządu (±1 cyfra) 0,1%*
Pamięć wyników 50
Temperatura pracy -5 do 45 °C
Zasilanie bateria 9 V 6F22,
zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji)
Masa 220 g
Wymiary (mm) L = 149 W = 82 H = 22
Gniazdo wielopinowe
* Końcowa dokładność jest sumą błędów czujnika i przyrządu.