KONCUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-661
Najważniejsze cechy


 • Dokładny przyrząd laboratoryjny.
 • Mierzy przewodność, rezysywność, zasolenie i temperaturę.
 • 5 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
 • Kalibracja w 1 do 3 punktów.
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.
 • Pamięć do 500 wyników, zapisywanych pojedynczo lub seryjnie z zadanym interwałem czasowym.
 • Wyjście USB.
 • Niewielka masa i wymiary.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.


Szczegółowy opis


Konduktometr CC-661 należy do nowej generacji laboratoryjnych dokładnych przyrządów pomiarowych. Służy do pomiaru przewodności, zasolenia, rezystywności oraz temperatury. Wyróżnia go 5 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.

Cechy charakterystyczne:


 • Szeroki zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Pierwszy podzakres 0 do 20 µS/cm umożliwia pomiary wody destylowanej z rozdzielczością do trzeciego miejsca za przecinkiem.
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Dwie wartości temperatury odniesienia 20 i 25°C.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w 1 do 3 roztworów wzorcowych.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00%/°C) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność.
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.

Inne parametry


 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna do 500 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą.
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego.
 • Pamięć wyników i charakterystyk czujników niezależna od zasilania.
 • Połączenie z komputerem przez USB.
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
 • Informacja o przekroczeniu terminu następnej kalibracji.
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i portugalski.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

W zestawie czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.Dane techniczne
Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystywność Temperatura
Zakres 0 ÷ 2000 mS/cm
6 podzakresów - autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,20 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,35 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C -
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm -1 - - -
Zasilanie zasilacz 5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) 175 x 140 x 52 mm
Masa 420 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ±0,27 °C.