ANALIZATOR TLENU AT-EE


Analizator tlenu AT-EE jest przyrządem ekologicznie czystym (bez talu), przeznaczonym do ciągłego pomiaru śladowych ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Ma zastosowanie w obiegach wodnych , urządzeniach wytwarzających parę, głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach.
Urządzenie składa się z pomiarowej części elektronicznej typu CO-852 lub CO-853 oraz z przepływowej części hydraulicznej.
Przyłączenie naczynia przepływowego wężem poprzez króćce przyłączeniowe.
Część elektroniczna zapewnia dokładne przeliczanie mierzonych wartości wg wzorów oraz wyjątkową stabilność uzyskaną dzięki dużej częstotliwości próbkowania i uśredniania końcowego wyniku.
Wprowadzone parametry są pamiętane nawet po wyłączeniu zasilania.
Przyrząd posiada podświetlany wyświetlacz LED.
Zapewniono dwuprogowy alarm oraz wyjście na rejestrator.
Głowica pomiarowa wykonywana jest w dwóch odmianach:
1. z czujnikiem membranowym do pomiarów wód z aminami oraz wód o wysokim zasoleniu (wody sieciowe i ciepłownicze).
2. bez membrany dla pozostałych wód.
Pomiar bezmembranowy zapewnia zwiększony czas bezobsługowej pracy. W obydwu rozwiązaniach zastosowano potencjostatyczną metodę pomiaru opartą na redukcji tlenu na katodzie w głowicy pomiarowej. Kalibracja urządzenia następuje automatycznie i jest oparta na metodzie dodatku wzorca - ściśle określona ilość tlenu zostaje wytworzona w naczyńku kalibracyjnym podczas procesu elektrolizy. Głowica wymaga przygotowania obiegu bocznikowego z zapewnionym swobodnym wypływem cieczy po zmierzeniu.
Przyrząd jest dostarczany razem z głowicą.
W przypadku montażu i kalibracji wystawiany jest pokontrolny protokół kalibracji.
Gwarancja 24 miesiące.Dane techniczne
Wartość mierzona O 2
Zakresy pomiarowe
CO-852 / CO-853
0 ÷ 199,9ug/l i 0 ÷ 1999ug/l / 0 ÷ 19,9mg/l
Dokładność 3% w temp. ±5 °C od temperatury kalibracji
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: 0 ÷ 40°C
Kalibracja automatyczna
Wyjście na rejestrator 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Alarm Dwuprogowy, w pełnym zakresie
Parametry przekaźników: 16 A/250 V-1P
Temperatura medium max 40°C
Temperatura otoczenia max 60°C
Obudowa plastykowa IP 65
Część hydrauliczna głowica pomiarowa wraz z elektrodami, rotametr, komora kalibracyjna, kolumna nasalająca, naczynie uzupełniające KCl
Wymiary przyrząd / część hydrauliczna 270 x 220 x 140 mm / 570 x 270 x 140 mm
Zasilanie 220 V 50 Hz lub 24 V z akumulatorem
Pobór mocy 20 VA
Masa 12,5 kg